SPV Avala

ВЈН 01/19

Изградња објеката 7 и 8 са припадајућим партерним и унутарблоковским уређењем
30.12.2019.